Experienced Android Application Developer

Posted 4 years ago

Kompanija Freund Elektronika d.o.o Sarajevo zapošljava iskusnog Android developera.

Freund Elektronik A/S je jedan od vodećih Danskih distributera kompletnih IT, telekomunikacijskih i sigurnosnih rješenja za privatni sektor, korporacije i bolnice. Kompanija je osnovana 1981 a dugogodišnja egzistencija potvrđuje kvalitet naših usluga.

U skladu sa dugoročnim planovima, a bazirano na pozitivnim iskustvima u saradnji sa pojedinim tehnološkim kompanijama u Bosni i Hercegovini i sa željom da zadržimo pozitivan trend i “know how” u razvoju naših vlastitih tehnologija, odlučili smo da osnujemo kompaniju “Freund Elektronika doo” u Bosni i Hercegovini koja će se baviti razvojem naših tehnologija.

U razvojnom odjeljenju u Sarajevu, koje egzistira već 6 mjeseci i broji 5 zaposlenih, tražimo iskusnog Android  developera koji će raditi na razvoju odgovarajućih aplikacija za naše proizvode i proizvode naših kupaca.

Kandidati bi trebali da zadovoljavaju što više sljedećih uvjeta:

 •  Fakultetsko obrazovanje iz oblasti informacionih tehnologija ili elektrotehnike
 •  Iskustvo u radu sa Android aplikacijama (3 godine i više), Java i Android Studio.
 •  Razumijevanje principa rada Android OS-a, razvoj i testiranje aplikacija za IP telefoniju.
 •  Obavezno govorno i pisano poznavanje engleskog jezika, sposobnost samostalnog komuniciranja sa sagovornicima
 •  Sposobnost da samostalno rješava postavljene zadatke uz orijentisanost ka timskom radu

Poželjno ali ne i neophodno:

 •  Poznavanje razvoja iOS aplikacija (Swift)
 •  Iskustvo u razvoju softvera za embedded Linux OS
 •  Iskustvo u poslovanju sa inostranim kompanijama

Mi nudimo:

 • Posao u našem odjeljenju u Sarajevu sa povremenim radnim posjetama Freund Elektronik A/S u Danskoj ili na lokacije naših poslovnih partnera.
 • Fleksibilno radno vrijeme
 • Rad sa najmodernijim razvojnim platformama i alatima
 • Stalno stručno usavršavanje uz sticanje internacionalnog iskustva

Apply Online

A valid email address is required.
A valid phone number is required.